GARANCIJSKO JAMSTVO-KVALITETE
Družba XASTOR Security systems kot izvajalec del izroči ob prevzemu sistema naročniku garancijsko izjavo. Garancijski rok za centralno enoto znaša 24 mesecev; za zunanje VN linijo je garancijski rok neomejen. Servisne storitve in nadomestne dele zagotavljamo preko organizirane servisne mreže v roku 10 let. Redno vzdrževanje, spremljanje in kontrolo sistema vključuje pogodba o vzdrževanju in nadzoru sistema, ki je sestavni del garancijske izjave. Družba XASTOR se obvezuje, da bo v primeru vitalne napake na sistemu najkasneje v 24 urah našla začasno rešitev ali napako odpravila. Pogoji pod katerimi priznavamo garancijske usluge so navedeni v sami izjavi.