SISTEMI ZA ODDALJEVANJE PTIC
OKVIRNI POTEK MONTAŽE:

1. PRIPRAVA OGROŽENEGA OBJEKTA PRED POSTOPKOM MONTAŽE (ČIŠČENJE, DEZINFEKCIJA OBJEKTA)
2. OZNAČEVANJE POZICIJ PRIMERNIH ZA PRITRDITEV DISTANČNIKOV VN LINIJE
3. PRITRJEVANJE DISTANČNIKOV (LEPLJENJE, VIJAČENJE, KOVIČENJE)
3. NAPELJAVA IN SPAJANJE ZUNANJE VN LINIJE IN OZEMLJITVENIH TOČK
4. PRIKLOP LOČILNEGA TRANSFORMATORJA, CENTRALNE ENOTE, PROGRAMIRANJE IN NASTAVITVE SISTEMA
5. MERITVE, TESTIRANJE, OPAZOVANJE, SPREMENJENE DINAMIKE GIBANJA PTIČEV

Na problematičnih mestih vašega objekta izvedemo VN linijo. V okolici te linije se vzpostavi šibko dinamično elektromagnetno polje, ki brez fizične poškodbe oddalji golobe. Elektromagnetno polje v okolici do 1 m zmoti »navigacijo« golobov in jih na ta način oddalji iz okolice objekta.